Formularz Zgłoszeniowy – Turniej Futbolu Stołowego

Nazwa Drużyny:*
Nazwa reprezentowanej firmy:*
Adres:*
Logotyp:*

Logotyp zostanie wykorzystany w materiałach marketingowych Mistrzostw IT. 

Opłata wpisowa - darowizna dla wychowanków Fundacji:

Wpisowe jest darowizną na organizację wakacji dla wychowanków placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Darowiznę prosimy przekazać na konto Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo:

Alior Bank Spółka Akcyjna Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 68, 20-076 Lublin
nr konta: 71 1060 0076 0000 3300 0061 3291
Tytuł: Darowizna na wakacje dla wychowanków - Mistrzostwa IT

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
20-113, Lublin

Proszę załączyć podpisaną umowę darowizny lub potwierdzenie przelewu. 

Pobierz umowę darowizny. 

Skan umowy lub potwierdzenie przelewu:*

Firmy, które uczestniczą w Mistrzostwach IT (piłka nożna) mogą wystawić jedną drużynę w Turnieju Futbolu Stołowego bez wnoszenia opłaty wpisowej. W załączniku proszę dodać skan umowy darowizny lub potwierdzenie przelewu za udział drużyny w Mistrzostwach IT. 

Kontakt i pomoc odnośnie do formalności związanych z darowizną:
Marcin Czakon, tel. 81 745 71 62, marcin@fsd.lublin.pl

Skład reprezentacji:
Kapitan (1 zawodnik):*
E-mail kapitana:*
Numer tel. kapitana:
2 zawodnik:*