Dla kogo gramy?

ŚRODKI ZEBRANE PODCZAS TURNIEJU ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA WSPARCIE WYJAZDU WAKACYJNEGO DLA WYCHOWANKÓW PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo prowadzi w Lublinie dwie placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego, do których uczęszcza 80 wychowanków. Dzieci i młodzież codziennie otrzymują w placówkach posiłek, pomoc w nauce oraz korepetycje, uczestniczą również w zajęciach  i warsztatach rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Wychowankowie placówek uczestniczą w specjalnym programie wychowawczym, którego celem jest przygotowanie młodego człowieka do dorosłego życia, jako rzetelny pracowni, kochający rodzic, oddany społeczeństwu obywatel i patriota. Dzieci uczą się zaradności życiowej, organizacji pracy, systematyczności, uczciwości i samodyscypliny, jednocześnie zdobywają bardzo konkretne i przydatne w dorosłym życiu umiejętności.

Więcej o Fundacji na stronie www.fsd.lublin.pl

Adres Ośrodków:
Ośrodek nr 1, ul. W. Kunickiego 128, Lublin
Ośrodek nr 2, ul. Ks. M. Słowikowskiego 1, Lublin